Podrobnosti záznamu

Název
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Otava
Další názvy
    Litostratigraphy of the Culm facies in the frontier area of southern Poland
Autor
    Otava, Jiří, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 111-113
Rok
    1996
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    granáty
    karbon-spodní
    litostratigrafie
    mapa geologická
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Krnov (Bruntál)
    Osoblaha (Bruntál)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    15-12
    15-14
    Jižního
    Krnov
    Kulmu
    Lithostratigrafie
    Oblastech
    Osoblaha
    Polska
    Příhraničních
Abstrakt (anglicky)
   The Culmian sequences of the southern Poland, close to the border with Czech Republic were paralised with the formations developed in the Northern Moravia and Silesia (Nízký Jeseník Upland). There were no surpise and troubles at area where the continuity of outcrops along the border exists. The only real discrepancy was documented at the interpretation of stratigraphic setting of the Bracizów active quarry and surroundings. That area has been described by some Polish geologists as apart of the Horní Benešov Formation. The study of translucent heavy mineral assemblages excluded such interpretation, because the garnet assemblage with dominant amount of pyrope-almadines is know in the Moravo-Silesian Culm only in the Upper Viseán eastern subbasin - see the Tab. That is why the discussed area belongs to the Moravice Formation. Our interpretation was accepted by the author of the map sheet and explanatory booklet of belongs to the Moravice Formation.
   Our interpretation was accepted by the author of the map sheet and explanatory booklet of Pietrovice, 1:25 000 (J.Badura et al.). The same interpretation is used at the Geological atlas of Silesia 1:100 000 by L.Sawicki
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012