Podrobnosti záznamu

Název
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šikula = Slavomír Nehyba
Další názvy
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep on basis subsurface data
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Šikula, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Předmětová skupina
    karotáž
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    litostratigrafie
    mapa izopachová
    miocén
    pánev sedimentační
    seizmika reflexní
    terciér
    vrt
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Analýza
    části
    Dat
    Jižní
    Karpatské
    Litofaciální
    Miocenních
    Podpovrchových
    Předhlubně
    Sedimentů
    Základě
Abstrakt (anglicky)
   Miocene sediments were studied on the basis well logs, cores from drill holes and seismic reflection profiles in the southern part of the Carpathian Foredeep in the Moravia. Well logs are very important for destination of the lithology of strata, cores are necessary for the verification of interpretation. Interpretated lithofacies could be the basic of lithostratigraphic units
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012