Podrobnosti záznamu

Název
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
Údaj o odpovědnosti
    Ondřej Bábek, Radek Mikuláš, Jan Zapletal, Tomáš Lehotský, Jitka Pluskalová
Další názvy
    Lithofacies and trace fossils of a fine-grained turbidite system in the southern part of the Moravice Formation of the Nízký Jeseník Culm, Bohemian Massif
Autor
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Lehotský, Tomáš
    Mikuláš, Radek
    Pluskalová, Jitka
    Zapletal, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 38-41
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 12 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    facie
    karbon-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    olistolit
    profil odkryvu
    předhlubeň
    textury sedimentů
    trace fossils
    turbidit
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Domašov u Šternverka (Olomouc)
    Olšovec (Přerov)
Klíčové slovo
    15-33
    25-12
    Beroun
    části
    Český
    Fosilní
    Hranice
    Jemnozrnného
    Jesenického
    Jižní
    Kulmu
    Litofacie
    Masiv
    Moravického
    Moravský
    Souvrství
    Stopy
    Systému
    Turbiditního
Abstrakt (anglicky)
   A detailed field facies- and ichnofacies analysis undertaken in the southern part of the Nízký Jeseník Mts. revealed the Moravice Formation of upper Viséan age being composed a relatively uniform, fine-grained siliciclastic turbidite system. An its base proximal, coarse-grained channel deposits with some olistoliths alternate with shales and fine-grained turbidites to form distinct, asymmetric, fining- and thinning upward cycles deposited in the inner- to middle submarine fan environment. Upper, fine-grained parts of the cycles are rich in trace fossils of the Zoophycos (+/- Nereites) ichnofacies. Younger, volumetrically dominant parts of the Moravice Formation include thick succesions of shales interbedded with laminae and thin beds of distal turbidites and/or (?) contourites, which accomodate numerous graywacke bodies n x 10 to n x 100 m thick, interpreted as depositional lobes deposited in the outer fan environment.
   Peripheral parts of the depositional lobes contain abundant trace fossils of Cruziana and Nereites ichnofacies. Anomalous, along-strike persistent occurrence of the proximal, coarse grained clastics and olistoliths at the base of the Moravice Formation indicate a quick change in basin topography to take place approximately at the base of upper Viséan, governed presumably by a compressional tectonic pulse.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012