Podrobnosti záznamu

Název
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Adolf Malecha
Další názvy
    Lithological characterization, distribution and geological position of the Domanín Formation and of the S part of the Třeboň Basin
Autor
    Malecha, Adolf
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 132-135
Rok
    1991
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    litologie
    miocén
    neogén
    sedimentace
    sedimenty jílovité
    souvrství domanínské
    třeboňská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Třeboň
Klíčové slovo
    Charakteristika
    části
    Domanínského
    Geologická
    Litologická
    Pánve
    Pozice
    Rozšíření
    Souvrství
    Třeboňské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012