Podrobnosti záznamu

Název
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Zádrapa
Další názvy
    Lithological characteristic of Lower- to Upper Carboniferous clastic complex in the Němčičky 5 borehole
Autor
    Zádrapa, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 3
Strany
    s. 235-250
Rok
    1991
Poznámky
    2 fot., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    karbon
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    profil vrtný
    sedimenty klastické
    stratigrafie
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Němčičky
Klíčové slovo
    
    Charakteristika
    Klastického
    Komplexu
    Litologická
    Němčičky
    Spodno-
    Svrchnokarbonského
    Vrtu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012