Podrobnosti záznamu

Název
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
Údaj o odpovědnosti
    Marek Křížek, Václav Treml, Zbyněk Engel
Další názvy
    Lithologic predisposition, morphology, and spatial distribution of patterned ground above alpine timberline in the High Sudetes
Autor
    Engel, Zbyněk, 1972-
    Křížek, Marek, 1974-
    Treml, Václav, 1974-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 112, č. 4
Strany
    s. 373-387
Rok
    2007
Poznámky
    7 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geomorfologie
    klasifikace
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krkonošsko-jizerský pluton
    kryopedologie
    kvarcit
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    litofacie
    morfometrie
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    periglaciální jevy
    pohoří
    půda polygonální
    půda strukturní
Geografické jméno
    Česko
    Krkonošsko-jesenická soustava
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Alpinského
    Bezlesí
    Litologická
    Morfologie
    Predispozice
    Půd
    Rozmístění
    Strukturních
    Sudet
    Vysokých
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012