Podrobnosti záznamu

Název
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čtyroký, Jiřina Čtyroká
Další názvy
    Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Badenian and Sarmatian on quadrangle 34-214 Čejkovice (Vienna Basin)
Autor
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
    Čtyroký, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 41-43
Rok
    1991
Předmětová skupina
    biocenóza
    litologie
    miocén
    provincie ropo-plynonosná
    ropo-plynonosná provincie
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    Čejč
    Čejkovice
    ČSFR-Morava
    Poddvorov
Klíčové slovo
    34-214
    Bádenu
    Biostratigrafie
    Čejkovice
    Listu
    Litostratigrafie
    Pánev
    Sarmatu
    území
    Vídeňská
Abstrakt (česky)
   Území listu Čejkovice leží v sz. okrajové části vídeňské pánve. Nejstarší miocénní sedimenty na území listu patří střednímu badenu, vznikly v brakické okrajové části moře. Dosahují mocnosti max. 150 m. Transgresivní sedimenty svrchního badenu jsou mocné max. 200 m.Největší část miocenní sekvence patří sarmatu, jehož celková mocnost dosahuje na žižkovské kře ve vrtu Poddvorov-10 770 m. V práci jsou uvedena faunistická společenstva jednotlivých biostratigrafických členů, zejména moluska, foraminifera, ostrakoda. Faunisticky ochuzené jsou sedimenty svrchního sarmatu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012