Podrobnosti záznamu

Název
    Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čtyroký
Další názvy
    Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Pannonian on quadrangle 34-214 Čejkovice (Vienna Basin)
Autor
    Čtyroký, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 39-41
Rok
    1991
Předmětová skupina
    litologie
    Mollusca
    neogén
    Ostracoda
    pannon
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    Čejč
    Čejkovice
    ČSFR-Morava
    Nový Poddvorov
    Velké Bílovice
Klíčové slovo
    34-214
    Biostratigrafie
    Čejkovice
    Listu
    Litostratigrafie
    Pánev
    Panonu
    území
    Vídeňská
Abstrakt (česky)
   Na území listu mapy 1:25 000 Čejkovice byly vyhodnoceny sedimenty panonu. Vzhledem k omezenému množství materiálu bylo možno v mapě vymezit pouze dva oddíly, spodní panon (zony A-C) a svrchní panon (zony D-E). Sedimenty spodního panonu jsou rozšířeny na povrchu především na rakvické kře, o mocnosti max. 60 m. Jsou tvořeny prachovci, různými typy jílů, lokálně vápenci a lignitem kyjovské sloje. Svrchní panon tvoří převážně zelenošedé až modrošedé prachovité jíly a jílovce, o mocnosti až kolem 100 m. V práci je uveden přehled zjištěné fauny, zejména měkkýšů a skořepatců
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012