Podrobnosti záznamu

Název
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Eliáš, Peter Pálenský, Miloš Růžička
Další názvy
    Lithostratigraphy of the Miocene of northern Moravia and its lithological correlations with the adjacent Miocene in Poland (Carpathian foredeep)
Autor
    Eliáš, Mojmír
    Pálenský, Peter
    Růžička, Miloš, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 22-24
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    litostratigrafie
    mapa geologická
    miocén-spodní
    miocén-střední
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    15-32
    15-34
    15-41
    15-42
    15-43
    15-44
    24-22
    25-11
    25-12
    25-13
    25-21
    25-22
    Bohumín
    Frýdek-Místek
    Hlubočky
    Hlučín
    Hranice
    Jičín
    Karpatská
    Karviná
    Korelace
    Litostratigrafická
    Litostratigrafie
    Miocénem
    Miocénu
    Nový
    Olomouc
    Opava
    Ostrava
    Polsku
    Předhlubeň
    Přerov
    Přilehlým
    Severomoravského
    Vítkov
Abstrakt (anglicky)
   Correlation of Miocene sediments of the Polish and Moravian parts of the Carpathian Foredeep is presented. New lithostratigraphical units are suggested for the Moravian part and for some of them - if it was possible - the usage of well defined units described from the Polish territory is recommended
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012