Podrobnosti záznamu

Název
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
Další názvy
    Lithostratigraphy of the Miocene of northern Moravia and its lithological correlations with the adjacent Miocene in Poland (Carpathian foredeep)
Autor
    Eliáš, Mojmír
    Pálenský, Peter
    Růžička, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Early and Middle Miocene,northern Moravia, Lithostratigraphy, correlation
Klíčové slovo
    Karpatská
    Korelace
    Litostratigrafická
    Litostratigrafie
    Miocénem
    Miocénu
    Polsku
    Předhlubeň
    Přilehlým
    Severomoravského
Abstrakt (česky)
   Článek pojednává o korelaci sedimentů stáří miocén v Polské a moravské části Karpatské předhlubně.Jsou navrženy nové litostratigrafické jednotky pro území Moravy.
Abstrakt (anglicky)
   Lithostratigraphy of the Miocene of northern Moravia and its lithological correlations with the adjacent Miocene in Poland (Carpathian foredeep)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014