Podrobnosti záznamu

Název
    Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)
Autor
    Cieszkowski, M.
    Golonka, J.
    Krobicki, M.
    Skupien, P.
    Ślaczka, A.
    Slomka, T.
    Vašíček, Zdeněk
    Waśkowska - Oliwa, A.
Jazyk
    polsky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologia 2008
Svazek/č.
    Roč. 34, 3/1
Strany
    s. 9-31
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/07/1365, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Lithostratigraphy of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the western part of the Outer Carpathians (discussion proposition)
    Překlad názvu: Litostratigrafie svrchnojurských a spodnokřídových uloženin západní části Vnějších Karpat (návrh k diskusi)
    Rozsah: 23 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    lithostratigraphy
    Outer Carpathians
    sedimentary basins
Klíčové slovo
    Cześci
    Do
    Dolnej
    Dyskusji
    Górnej
    Jury
    Karpat
    Kredy
    Litostratygrafia
    Osadów
    Propozycja
    Zachodniej
    Zewnetrznych
Abstrakt (česky)
   Svrchnojurské spodnokřídové uloženiny jsou součástí vněkarpatských příkrovů: magurského, slezského a podslezsko - ždánického; jsou známy rovněž z olistolitů, které se vyskytují v rozličných jednotkách vnějších Karpat. Autoři uspořádali litostratigrafické jednotky podle jejich původní pozice v sedimentačních pánvích.
Abstrakt (anglicky)
   Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits are part of the Outer Carpathians nappes: Magura, Silesian and Sub-Silesian-Ždánice-Waschberg, and are known in olistholites, which occur within different units of the Outer Carpathians. Authors systematized lithostratigraphical units according to their primary position in sedimentary basins and other sedimentary areas.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012