Podrobnosti záznamu

Název
    Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy
Další názvy
    Litovelské Pomoraví - records of changes of vegetation and climate in sediments of the Morava River
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
Poznámky
    Akce: 2003/11/12 ; Olomouc
Výraz tezauru
    Palynology, stratigraphy, climate, Quaternary sediemnts, Morava River, Czech Republic
Klíčové slovo
    Klimatu
    Litovelské
    Moravy
    Pomoraví
    řeky
    Sedimentech
    Vegetace
    Záznam
    Změn
Abstrakt (česky)
   Palynologický, paleoekologický, geologický a stratigrafický výzkum paleomeandrů řeky Moravy v CHKO Litovelském Pomoraví. Počátek zazemňování slepého ramene byl zaznamenán ve srovnání s historickými prameny a mapami ca před 150 lety. Srovnání vývoje vegetace, vlivu klimatu a člověka v dané době.
Abstrakt (anglicky)
   Litovelské Pomoraví - records of changes of vegetation and climate in sediments of the Morava River
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014