Podrobnosti záznamu

Název
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Kraus, Zuzana Hroncová, Juraj Sýkora
Další názvy
    Deposits and occurrences of kaolin in the Slovak Socialist Republic
Autor
    Hroncová, Zuzana
    Kraus, Ivan
    Sýkora, Juraj
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 6
Strany
    s. 511-524
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    kaolin
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    středoslovenské neovulkanity
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Kaolínov
    Ložiská
    SSR
    Výskyty
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je věnován geologii a genezi výskytů kaolínu na Slovensku. Autoři rozlišují tři genetické skupiny ložisek kaolínu. Nejvýznamnější ložiska vznikla procesy zvětrávání nebo sedimentace. Přítomnost kaolinické zvětralinové kůry byla zjištěna ve všech vnitřních karpatských jednotkách nad granitoidy a metamorfity paleozoického stáří a nad mladými vulkanity. Sedimentární kaolínová ložiska se ukládala v neogenních pánvích, přičemž hlavní fáze kaolinizace probíhala od bádenu do pontu. Hydrotermální typ kaolinizace je omezen hlavně na miocenní vulkanity složení ryolitu. Je uvedeno chemické složení materiálu z významnějších ložisek.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012