Podrobnosti záznamu

Název
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Pavel Černý, Eva Litochlebová, Jiří Sejkora, Blanka Šreinová
Další názvy
    The deposits and occurrences of mineral raw materials in the Střední Brdy Mts. and the Brdy-piedmont area (central Bohemia)
Autor
    Černý, Pavel
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Litochlebová, Eva
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 57-86
Rok
    2003
Poznámky
    20 obr., 49 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    553
    622
    930
Skupina konspektu
    553
    622
    930
Předmětová skupina
    báňská historie
    Barrandien
    drahokamy
    geologie ložisková
    geologie regionální
    historie
    ložiska nerud
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    rudy Fe
    rudy Hg
    rudy Sb
    rudy U
    středočeský pluton
    těžba
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Brd
    Ložiska
    Nerostných
    Oblasti
    Podbrdska
    Středních
    Surovin
    Výskyty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012