Podrobnosti záznamu

Název
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Studničná, Ivan Studničný
Autor
    Studničná, Blanka
    Studničný, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Strany
    s. 159-162
Poznámky
    1 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    553.3/.4
Předmětová kategorie
    Au-rudy
    metalogeneze, mineralizace
    oblast tepelsko-barrandienská
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Klíčové slovo
    Au
    Hora
    Kry
    Ložisko
    Petráčkova
    Rožmitálské
    Rud
    Sérii
    Tektonické
    Vulkanosedimentární
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012