Podrobnosti záznamu

Název
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
Údaj o odpovědnosti
    Jiří David
Další názvy
    The deposit of Cínovec - possible source of rare elements Li, Rb, Cs
Autor
    David, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 12
Strany
    s. 356-357
Rok
    1990
Poznámky
    3 fot.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    ekonomika surovin
    ekonomika těžby
    greizenizace
    krušnohorský pluton
    rudy Sn
    rudy vzácných prvků
    rudy W
    zásoby
Geografické jméno
    Cínovec
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Cínovec
    Cs
    Li
    Ložisko
    Prvků
    Rb
    Vzácných
    Zdroj
Abstrakt (česky)
   Ložisko Cínovec se svými geologickými zásobami 55 mil. t Sn-W-Li rud a 500 mil.t Rb-Li rud se řadí k velkým světovým ložiskům. Avšak dnešní těžba chudých Sn-W rud a prodej koncentrátů je vzhledem k vysokým nákladům nerentabilní. Příčinou toho je nezpůsobilost našeho hutního a chemického průmyslu ke zpracování koncentrátů na kovy ani na stopové a vzácné prvky, čímž dochází k vývozu koncentrátů do zahraničí na hutnické zpracování. Za hlavní užitkové složky cínoveckého ložiska je třeba považovat dnes nevyužívané ekonomické i průmyslově významné prvky jako rubidium, lithium a cesium. V tomto směru by se měly ubírat úvahy o budoucí těžbě všech složek a jejich technologickém zpracování v Československu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012