Podrobnosti záznamu

Název
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
Údaj o odpovědnosti
    Jarosław Badera, Jakub Jirásek
Autor
    Badera, Jarosław
    Jirásek, Jakub
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 5
Strany
    s. 37-39
Rok
    2005
Poznámky
    5 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    553.3/.4
    622.3
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    flotace
    geologie ložisková
    geologie regionální
    kontrola zrudnění
    kovnatost
    ložisko impregnační
    ložisko stratiformní
    rudy Ag
    rudy Cu
    těžba
    úpravnictví
    vnitrosudetská pánev
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geografické jméno
    Lubin (Polsko-jihozápad)
    Polkowice (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
    Rudna (Polsko-jihozápad)
    Sieroszowice (Polsko-jihozápad)
Klíčové slovo
    Ekonomické
    Geologie
    Ložisko
    Lubin-Sieroszowice
    Mědi
    Podmínky
    Polsko
    Stříbra
    Těžba
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012