Podrobnosti záznamu

Název
    Ložiskové problémy Krušných hor a Slavkovského lesa (Variant.)
Další názvy
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Greisenizovaný žulový peň "Steinbruchswald" u Pramenů
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Stavba tělesa teplického ryolitu
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách