Podrobnosti záznamu

Název
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Lhotský, Petr Morávek
Další názvy
    Mineral Deposits Exploration and Management of the Exclusive Deposits. (A proposal to the analysis of the third part of Mines Act)
Autor
    Lhotský, Pavel
    Morávek, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 5
Strany
    s. 8-15
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 3 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    báňské zákonodárství
    ekonomika surovin
    EU
    klasifikace
    legislativa
    ložisko nerostných surovin
    mezinárodní spolupráce
    průzkum ložiska
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geografické jméno
    Česká republika
    Evropa
Klíčové slovo
    Analýze
    části
    Horního
    Hospodaření
    Ložisek
    Ložiskový
    Návrh
    Průzkum
    Třetí
    Výhradních
    Zákona
    Zásobami
Abstrakt (anglicky)
   This contribution deals in particular with the analysis of the classification of reserves/resources in an exclusive (state owned) deposits and correpsonding steps of geological exploration. Current Czech legislation preserves, to a large extent, the conditions from the past period of the state monopoly and these subjects are included in two separate norms - the Mining Act and the Geological Act. For the purpose of the new Mining act preparation, the new mineral reserves/resources categories are proposed, based on the UN Economic commission for Europe (1996), ith emphasis on economic and environmental aspects under free market conditions. The reserve deposits reconnaissance is defined as an integral process - from the reconnaissance study to detailed exploration, including its results (resources/reserves). These principles gain importance during the preparatory period for the admission of the Czech Republic into EU
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012