Podrobnosti záznamu

Název
    Logging of special hydrogeological wells
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Mareš, El dunia
Další názvy
    Karotáž speciálních hydrogeologických vrtů
Autor
    El dunia, Ali
    Mareš, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    No. 1
Strany
    s. 131-142
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    karotáž komplexní
    karotáž speciální
    kontaminace vod
    metody odporové
    pozorovací vrty
    voda minerální
    vrt pozorovací
Geografické jméno
    Běloves u Náchoda
    ČSFR-Čechy
    Řepín
    Solnice-Kvasiny
Klíčové slovo
    Hydrogeological
    Logging
    Special
    Wells
Abstrakt (česky)
   Byla vypracována nová metoda kvantitativního vyhodnocení rezistivimetrie z vrtů s přítokem minerální vody, poskytující údaje o vydatnosti jednotlivých přítoků. Jiného komplexu karotážních metod se využívá ve vsakovacích vrtech pro umělé doplňování zásob podzemní vody a jiného ve vrtech kontrolujících kontaminaci podzemních vod. V práci je diskutována účinnost karotáže a její možnosti, ověřené ve vrtech z různých oblastí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012