Podrobnosti záznamu

Název
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
Další názvy
    Localization of Acoustic Emission in Anisotropic Velocity Field
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 2
Strany
    10
Rok
    2008
Výraz tezauru
    localization of event
    seismoacoustic event
    velocity model
Klíčové slovo
    Akustické
    Anizotropním
    Emise
    Jevů
    Lokalizace
    Prostředí
Abstrakt (česky)
   Lokalizace dějů akustické emise v prostředí s rychlostní anizotropií.
Abstrakt (anglicky)
   Seismoacoustic events localization in anizotropic medium.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012