Podrobnosti záznamu

Název
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
Další názvy
    Localization of old mine workings - gravity or electrical methods? (results of the test measurements in the Jeseníky mountains, Northern Moravia)
Autor
    Blecha, Vratislav
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Valenta, Jan
    Zima, Ladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    6
Rok
    2004
Výraz tezauru
    electrical methods
    geophysics
    gravity method
    mine workings
Klíčové slovo
    Chlum
    Děl
    Důlních
    Geoelektrické
    Gravimetrie
    Jeseníkách
    Lokalitě
    Lokalizace
    Měření
    Metody
    Srovnávacího
    Starých
    Výsledky
    Zlatý
Abstrakt (česky)
   Srovnávací měření různými geofyzikálními metodami při vyhledávání starých důlních děl
Abstrakt (anglicky)
   Test measurements by different geophysical methods in survey of old mine workings
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012