Podrobnosti záznamu

Název
    Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forest catchments with contrasting lithology
Další názvy
    Dlouhodobé změny frakcí hliníku v povrchových a půdních vodách dvou lesních povodí s kontrastní litologií
Autor
    Driscoll, Charles
    Hruška, Jakub
    Johnson, Chris
    Krám, Pavel
    Oulehle, Filip
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Inorganic Biochemistry
Svazek/č.
    Roč. 103, č. 11
Strany
    8
Rok
    2009
Výraz tezauru
    aluminum speciation, stream water, soil water, water quality, acidic deposition
Klíčové slovo
    Aluminum
    Catchments
    Changes
    Contrasting
    Drainage
    Forest
    Fractions
    Lithology
    Long-term
    Two
    Waters
Abstrakt (česky)
   Dlouhodobé změny frakcí hliníku v povrchových a půdních vodách dvou lesních povodí s kontrastní litologií v západních Čechách
Abstrakt (anglicky)
   Description of long-term development of aluminum species in drainage water of small monolithologic catchments in the Czech Republic.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014