Podrobnosti záznamu

Název
    Long-term predictive assessments of solar and geomagnetic activities made on the basis of the close similarity between the solar inertial motions in the intervals 1840-1905 and 1980-2045
Autor
    Charvátová, Ivanka
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    New Astronomy
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 1
Strany
    s. 25-30
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: IAA300120608, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0216774
    Překlad názvu: Dlouhodobé předpovědní odhady sluneční a geomagnetické aktivity vypracované na základě shodnosti pohybů Slunce v intervalech 1840-1905 a 1980-2045
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    geomagnetic activity
    long-term predictive assessments
    solar activity
    solar inertial motion
Klíčové slovo
    1840-1905
    1980-2045
    Activities
    Assessments
    Basis
    Close
    Geomagnetic
    Inertial
    Intervals
    Long-term
    Made
    Motions
    Predictive
    Similarity
    Solar
Abstrakt (česky)
   Autorka zjistila, že pohyby (dráhy) Slunce v letech 1840-1905 a 1980-2045 jsou téměř shodné (neuspořádaného typu). Tato skutečnost byla využita pro predikci tvaru tří příštích slunečních cyklů a pro stanovení variací geomagnetického indexu aa do roku 2045. Bylo nalezeno, že variace ve slunečních číslech v intervalu 1840-1867 a 1980-2007 jsou podobné, zvláště po roce 1850 (1990). Malé rozdíly mohou být připsány na vrub nižší kvalitě dat před rokem 1850. Podobnost mezi variacemi geomagnetického indexu aa v intervalech 1844-1867 a 1984-2007 byla zjištěna také.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013