Podrobnosti záznamu

Název
    Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čtyroký
Další názvy
    Global events and Neogene evolution of the Mediterranean (Variant.)
Autor
    Čtyroký, Pavel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Paleontologia i evolució
Svazek/č.
    Roč. 24/25
Strany
    s. 335-339
Rok
    1992
Poznámky
    4 obr., 14 bibl.
    Zkr. název ser.: Paleont. i Evol. (Barcelona).
Předmětová skupina
    fáze tektonická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kongres
    miocén
    příkrov
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
Předmětová kategorie
    jihovýchodní svahy Českého masívu
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mikulov
Klíčové slovo
    Carpathians
    Czech
    Evolution
    Lower/Middle
    Miocene
    Moravia
    Overthrust
    Republic
    South
    Structural
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012