Podrobnosti záznamu

Název
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
Další názvy
    Spodnobadenské klastické sedimenty v Moravské bráně očima mapujícího geologa
Autor
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
    Pálenský, Peter
    Šrámek, Josef
    Tomanová Petrová, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology 36
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2007 ; Brno
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Moravian Gate, Lower Badenian, sedimentology, geophysics
Klíčové slovo
    Badenian
    Clastics
    Gate
    Geologist
    Lower
    Mapping
    Moravian
    Viewpoint
Abstrakt (česky)
   V průběhu mapovacích prací na listu 25-122 Suchdol nad Odrou byly v klastických sedimentech badenu vymapovány 2 litologicky odlišné typy: 1/ střednozrnné písky a pískovce; 2/ hrubozrnné vápnité pískovce a slepence. Sedimenty se usazovaly v mělkomořském prostředí delty typu Gilbert během spodního badenu.
Abstrakt (anglicky)
   Geological survey at the map sheet 25-122 Suchdol nad Odrou has brought more detailed documentation of several sites of Lower Badenian clastics: 1) middle-grained sands to sandstones, 2) coarse-grained calcareous sandstones to conglomerates. The sediments were deposited in various parts of the shallow water Gilbert-type delta system mouthing into the Carpathian Foredeep during the Lower Badenian.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014