Podrobnosti záznamu

Název
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
Údaj o odpovědnosti
    Martin Brzák, František Hubatka
Autor
    Brzák, Martin
    Hubatka, František
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 76, no. 3
Strany
    p. 149-154
Rok
    2001
Poznámky
    5 obr., 12 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    baden
    denudace
    epigeneze
    karpatská neogenní předhlubeň
    litostratigrafie
    měření geofyzikální
    miocén
    morfostruktura
    říční síť
    sedimenty mořské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kralice nad Oslavou (Třebíč)
Klíčové slovo
    Badenian
    Deposits
    Geomorphological
    Geophysical
    Kralice
    Lower
    Moravia
    Near
    Oslavou
    Research
    Result
    Sedimentological
    SW
Abstrakt (anglicky)
   Position of Lower Badenian marine deposits near the village of Kralice nad Oslavou (SW Moravia) allows us to study other palaeogeographical processes (tectonic movements, river network development, sedimentation, etc.). As shown by geo-radar profiles, the marine deposits clearly rest on a small down-faulted block. The down faulting is at least partly younger than the Lower Badenian Comparison of the apaleoecological characteristics of the Lower Badenian sea (Hamršmíd 1984) with the morphology of the present relief of the crystalline complex indicates also younger tectonic movements. The marine deposits were preserved in a depression in the area of Kralice nad Oslavou and Březník, W of the Jinošov Dome, due to weaker denudation. The present river network is markedly disharmonious to the system of shallow depressions filled with marine deposits, and was founded epigenetically after the Lower Badenian.
   Deposits in the newly exposed section above the Lower Badenian marine sediments reflect younger continental (alluvial-fluvial depositional environment, associated with the erosion of older marine sediments and the surrounding crystalline complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012