Podrobnosti záznamu

Název
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
Údaj o odpovědnosti
    Milada Vavrdová, Radek Mikuláš, Slavomír Nehyba
Autor
    Mikuláš, Radek
    Nehyba, Slavomír
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 2
Strany
    s. 67-79
Rok
    2003
Poznámky
    7 fot., 2 obr., 2 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    Acritarcha
    bioturbace
    brunovistulikum
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    kambrium-spodní
    litofacie
    paleogeografie
    palynologie
    pískovce
    popis taxonů
    prostředí mělkovodní
    trace fossils
    transgrese
    vrt hluboký
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Měnín (Brno-venkov)
    Němčičky (Břeclav)
Klíčové slovo
    Cambrian
    Constraints
    Czech
    Lower
    Moravia
    Paleogeographical
    Republic
    Sediments
    Siliciclastic
    Southern
Abstrakt (anglicky)
   Petrological, sedimentological and ichnological studies of cores from the Menin-1 borehole revealed episodic shallow marine influence in the terrestrial elastics underlying the Devonian clastic and carbonate rocks. The organic-walled, acid-resistant microfossils have been recovered from bioturbated beds and have allowed us to determine the age as the earliest Cambrian (most likely Platysolenites antiquissimus Faunal Zone). Several index acritarch species justify a preliminary assignment to the Asteridium tornatum-Comasphaeridium velvetum Acritarch Zone. The microfossils are very well preserved, without any noticeable thermal alteration (thermal alteration index about 1+) or mechanical damage. The ichnoassemblage contains Diplocraterion isp., Skolithos isp., and Planolites isp. The intensity of bioturbation and ichnofabric patterns correspond well to those described from the Cambrian of the East European Platform.
   The composition of Cambrian acritarch assemblages, of the ichnotaxa, as well the very low thermal alteration of organic-walled microfossils, link this Moravian sedimentary cover of Brunnia (Brunovistulicum in broader sense of the meaning) to the sediments of the same age which rest on other crustal segments in the southern and central part of Poland and even further on the Baltica Paleocontinent. This indicates a connection rather than separation of these Cambrian "Gondwanan parts" and Baltica by the Trans-European Suture Zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012