Podrobnosti záznamu

Název
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
Autor
    Mikuláš, Radek
    Nehyba, Slavomír
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 2
Strany
    13
Rok
    2003
Výraz tezauru
    acritarchs
    Early cambrian
    ichnofossils
    paleogeography
    sedimentology
Klíčové slovo
    Cambrian
    Constraints
    Czech
    Lower
    Moravia
    Paleogeographical
    Republic
    Sediments
    Siliciclastic
    Southern
Abstrakt (anglicky)
   Petrological, sedimentological and ichnological studies of cores from the měnín-1 borehole revealed episodic shallow marine influence in the terrestrial clastics unerlying the Devonian clastic and carbonate rocks. The organic-walled, acid-resistnat microfossils have been recovered from bioturbated beds and have allowed us to determinate the age as the earliest Cambrian.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012