Podrobnosti záznamu

Název
    Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
Další názvy
    Spodnodevonští dalmanitidní trilobiti pražské pánve (Česká republika)
Autor
    Budil, Petr
    Horbinger, Frantisek
    Mencl, Robert
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 99, č. jaro
Strany
    40
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bohemia, Dalmanitidae, Devonian, Trilobita
Klíčové slovo
    Basin
    Czech
    Dalmanitid
    Devonian
    Lower
    Prague
    Republic
    Trilobites
Abstrakt (česky)
   Je předložena revize spodnodevonských dalmanitidních trilobitů pražské pánve (Česká republika). Podčeleď Odontochilinae Šnajdr je považována za synonymum podčeledi Dalmanitidae Vogdes. 21 původně a 5 nově posaných druhů je z pražské pánve popsáno z nejspodnějšího pragu až po spodní ems. Poslední problematické zbytky pocházejí ze svrchního emsu. Druhy jsou zařazeny do čtyř rodů a podrodů Odontochile, Reussiana, Zlichovaspis (Zlichovaspis)and Zlichovaspis (Devonodontochile). Tito trilobiti jsou považováni za scavengery nebo oportunistické predátory, žijící převážně jako vagrantní bentos zahrabáni v bahnitém substrátu. Jsou popsány první nálezy nepochybných adult-like meraspidních jedinců.
Abstrakt (anglicky)
   A revision of the Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic) is presented. The subfamily Odontochilinae Šnajdr is considered as a synonym of Dalmanitidae Vogdes. Twenty-one previously and five newly described (three in open nomenclature) species and subspecies occur in the Prague Basin from the lowermost Pragian (one problematic specimen possibly comes from the uppermost Lochkovian) to the Lower Emsian; the last questionable record is from the Upper Emsian. The species have been assigned to four genera and subgenera: Odontochile Hawle & Corda, Reussiana Šnajdr, Zlichovaspis (Zlichovaspis) Přibyl amp; Vaněk and Zlichovaspis (Devonodontochile) Šnajdr. These trilobites are considered as scavengers or opportunistic predators, living most of their lives as vagrant benthos burying in the muddy substrate to find organic remains. The first discoveries of undoubted adult-like meraspid specimens are described.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014