Podrobnosti záznamu

Název
    Lower Eocene deep-water agglutinated foraminifera from variegated shales of the Dukla Nappe, Polish Flysch Carpathians, Bieszczady Mts
Údaj o odpovědnosti
    K. Bak
Autor
    Bak, K.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts
Strany
    s. 7-8
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
Předmětová skupina
    benthos
    biocenóza
    biofacie
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    paleoprostředí
    prostředí hlubokomořské
    taxonomie
Geografické jméno
    Bieszczady (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Agglutinated
    Bieszczady
    Carpathians
    Deep-water
    Dukla
    Eocene
    Flysch
    Foraminifera
    Lower
    Mts
    Nappe
    Polish
    Shales
    Variegated
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012