Podrobnosti záznamu

Název
    Lower Sarmatian Bryozoa from brackish sediment in the northern part of the Danube Basin (Dubová, Slovakia)
Další názvy
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko)
Autor
    Fordinál, Klement
    Zágoršek, Kamil
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Linzer biol. Beitrage
    Linzer biology Beitrage
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 1
Strany
    6
    7
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bryozoa
    Sarmatian
    Taxonomy
Klíčové slovo
    Basin
    Brackish
    Bryozoa
    Danube
    Dubová
    Lower
    Northern
    Sarmatian
    Sediment
    Slovakia
Abstrakt (česky)
   Detailní popis mechovkového společenství z lokality Dubová s diskuzi o brakickém, nebo mořském prostředí v Podunajské pánvi začátkem sarmatu.

   Detailní popis mechovkového společenství z lokality Dubová s diskuzi o brakickém, nebo mořském prostředí v Podunajské pánvi začátkem sarmatu.
Abstrakt (anglicky)
   Detail description of Bryozoa from the locality Dubová with discussion about brackish or marine environment in Danube basin in the beginning to Sarmatian.

   Detail description of Bryozoa from the locality Dubová with discussion about brackish or marine environment in Danube basin in the beginning to Sarmatian.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012