Podrobnosti záznamu

Název
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
Autor
    Buchtele, Jaroslav
    Kříž, Vlastimil
    Roubíček, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Energetika
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 12
Strany
    s. 382-384
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Can present power enginering do without coal? 2. Long term solving: coal gasification, co-processing coal/carbonaceous wastes, fuel synthesis,carbon dioxide capture and storage
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    co-processing
    coal
    energy
Klíčové slovo
    Energetiku
    Koprocesing
    Odpadů
    Oxidu
    Paliv
    Perspektivní
    Pohonných
    Provozovat
    řešení
    Současnou
    Syntéza
    Uhlí
    Uhličitého
    Uhlíkatých
    Ukládání
    Záchyt
    Zplyňování
Abstrakt (česky)
   Světová poptávka po primárních zdrojích energie roste. Zvyšuje se podíl uhlí na výrobě elektřiny. Perspektivní jsou technologie zpracování (koprocesingu) odpadů s uhlím.
Abstrakt (anglicky)
   The world demand for primary power sources indicates an increasing trend on a longterm basic. Using coal/wastes co-processing technologies seems to be perspective.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012