Podrobnosti záznamu

Název
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Novotný
Další názvy
    The place and role of documentary graphic information in the automated geological information system of the Czech Geological Institute
Autor
    Novotný, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 7
Strany
    s. 28-36
Rok
    2001
Poznámky
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    automatizace
    geologická služba
    informace dokumentografické
    knihovnictví
    systém informační
    vědy o Zemi
    zpracování dat
Klíčové slovo
    Automatizovaném
    Českého
    ČGÚ
    Dokumentografických
    Geologického
    Geologických
    Informací
    Místo
    Systému
    úloha
    ústavu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012