Podrobnosti záznamu

Název
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
Autor
    Hortvík, Karel
    Smetanová, Lenka
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Velička, Vilém
Konference
    Development of the seismology, engineering geophysics and geotechnique/13. : 30.03.2004-01.04.2004 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    s. 295-300
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA105/01/1242, GA ČR
    Překlad názvu: Horizontal stress measurement of 4th Block of CSA Mine (part Doubrava)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    horizontal stress measurement
Klíčové slovo
    ČSA
    Dolu
    Doubrava
    Horizontálních
    Kry
    Měření
    Napětí
    Oblasti
Abstrakt (česky)
   Výsledky měření horizontálního napětí v blízkosti stěnových porubů č.43963 a 43965 jsou analyzovány.Je možné vidět změny napěťového stavu pod výrubem, na jeho hranici a mimo výrub uhelné sloje. Rozložení lokálního horizontálního napětí podél měřícího vertikálního vrtu odpovídá teoretickým představám o vlivu hornické činnosti na změnu původního napěťového pole v dané lokalitě.
Abstrakt (anglicky)
   The results of horizontal stress measurement in surroundings of the long walls No.43963 and 43965 are analyzed. There are able to see stress development - under extracted coal seam, - on its boundary and - beyond of that. Local horizontal stress distributions along vertical measuring boreholes answer to theoretical presumption about influence of mining on shape of original stress field in this locality.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012