Podrobnosti záznamu

Název
    Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
Další názvy
    In situ measurement of hydraulic conductivity in tight rocks and rock matrix
Autor
    Bláha, Vladimír
    Holeček, Jan
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2012/10/17 ; Praha
Výraz tezauru
    hydraulic conductivity, hard rocks, rock matrix, flowrate measurement, granite, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Hornin
    Horninových
    Hydraulické
    Matric
    Měření
    Nízce
    Propustných
    Situ
    Vodivosti
Abstrakt (česky)
   Bylo vyvinuto měřící zařízení, které umožňuje měření spotřeb vtláčené vody při vodních tlakových zkouškách v horninovém prostředí in situ v rozsahu od setin ml.min-1 po desítky l.min-1. Spotřeby vyšší než 1 ml.min-1 jsou měřeny pomocí sestavy elektronických průtokoměrů, spotřeby pod touto hranicí jsou zaznamenávány jako váhový úbytek vtláčené kapaliny na citlivých vahách. Zařízení současně samočinně reguluje (udržuje na zvolené konstantní hodnotě) vstupní tlak. Pomocí uvedeného zařízení byly testovány hydraulické vlastnosti granitů na dvou lokalitách v Českém masivu. Jednalo se o testy ve vrtech na úsecích o délce 5 m, jejichž výsledkem byly profily hydraulické vodivost s hloubkou a testy na úsecích bez makropuklin o délce 0,5 m. Hydraulická vodivost in situ měřených hornin se pohybovala od 7.10-13 m.s-1 v horninové matrici po 3.10-6 m.s-1 na úseku, který zastihl otevřenou vodivou puklinu.
Abstrakt (anglicky)
   In situ measurement of hydraulic conductivity in tight rocks and rock matrix
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014