Podrobnosti záznamu

Název
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
Údaj o odpovědnosti
    Petr Čepela
Autor
    Čepela, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 3
Strany
    s. 84-85
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    magnetická susceptibilita
    magnetometrie
    miocén
    petrofyzika
    sokolovská pánev
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Dole
    Družba
    Magnetické
    Měření
    Objemové
    Pánvi
    Situ
    Sokolovské
    Susceptibility
Abstrakt (česky)
   Geofyzikální práce ukázaly, že miocenní sedimenty v nadloží sloje Antonín lze stratigraficky členit na základě magnetických vlastností. Byla určena místa, kde je vrstevní sled narušen tektonikou.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012