Podrobnosti záznamu

Název
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000
Další názvy
    Natural radioactivity of the rock in the Žďárské vrchy area (geological mapping 1 : 25 000)
Autor
    Buriánek, David
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    natural radioactivity,gamma-ray surveying,Svratka crystalline complex,Polička crystalline complex
Klíčové slovo
    1:25
    000
    Hornin
    Mapování
    Měření
    Měřítku
    Přirozené
    Radioaktivity
    Rámci
    Vrchů
    Žďárských
Abstrakt (česky)
   Geofyzikální studie hlavních horninových typů v oblasti Poličky. Terénní gamaspektrometrie na horninových výchozech byla využita ke geologické interpretaci výsledků letecké gama-spektrometrie. Hlavní typy metamorfovaných hornin byly charakterizovány na základě obsahu draslíku, thoria a uranu.
Abstrakt (anglicky)
   Natural radioactivity of the rock in the Žďárské vrchy area (geological mapping 1 : 25 000)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014