Podrobnosti záznamu

Název
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
Autor
    Knejzlík, Jaromír
    Rambouský, Zdeněk
    Staš, Lubomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2005
Strany
    s. 134-149
Poznámky
    Projekt: GA105/01/1242, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Stress tensor measurement by means of a conical probe
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    stress measurement
    stress tensor
Klíčové slovo
    Horninového
    Kuželové
    Masivu
    Měření
    Napjatosti
    Pomocí
    Sondy
    Tenzoru
Abstrakt (česky)
   Komplikované geomechanické podmínky ve spojení s geologií a důlní činností v oblastech našeho zájmu nás vedly k rozhodnutí zjišťovat kompletní tenzor napětí. Je využívána metoda odlehčeného vrtného jádra ve variantě CCBO, kde kuželový tvar sondy umožňuje kromě jednoduchého centrování a fixace sondy na čele vrtu hlavně odečítat deformace, resp. napětí v dostatečném počtu nezávislých směrů zároveň. To je podmínkou pro následnou rekonstrukci celého tenzoru napětí. Jsou popisovány principy měřící metody, příprava vrtu i návrh aparatury umožňující měření kontinuálně během obvrtávání. Jsou komentovány první výsledky laboratorních testů i alternativní použití sondy k dlouhodobým měřením změn napětí v masivu.
Abstrakt (anglicky)
   Compicated geomechanical conditions connected with the geology and mining action in filed of our interest have been that, why we decided to develop a device making the determination of the total state of stress tensor possible. Relief overcoring method of CCBO type is used. Conical shape of the strain gauge probe CCBO makes the fixation of the probe in borehole easy and makes possible the stress measurement in ample number of independent directions. It is a necessary condition for reconstruction of total stress tensor. The principle of the measuring method, preparation of borehole, design of the probe for continual measurement of stress in course of overcoring and first results of laboratory and in-situ testing of the development sample are described.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012