Podrobnosti záznamu

Název
    Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 123-144
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: RK01P03OMG004, GA MK
    Překlad názvu: Molluscs of the Český Les Mts. - II. Čerchovský Les (Western Bohemia)
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bivalvia
    Gastropoda
    Vitrea diaphana
Klíčové slovo
    Čechy
    Čerchovský
    Českého
    II
    Lesa
    Měkkýši
    Západní
Abstrakt (česky)
   Na 30 lokalitách, převážně terestrických, bylo zjištěno 67 druhů měkkýšů. Terestrické fauně dominují lesní společenstva zahrnující některé citlivé lesní druhy jako Bulgarica cana a Cochlodina orthostoma, které se vyskytují ve fragmentárně zachovalých listnatých lesích. Význačné jsou nálezy plže Vitrea diaphana a boreoalpinských druhů Discus ruderatus, Vertigo substriata a Vertigo alpestris doprovázení montánními až submontánními plži Causa holosericea a Vitrea diaphana.
Abstrakt (anglicky)
   Altogether 67 species were recorded at 30 predominantly terrestrial localities. The terrestrial molluscan fauna is dominated by woodland communities inclusive of some sensitive woodland species, such as Bulgarica cana and Cochlodina orthostoma, occuring in fragmentarily preserved deciduous forests surrounded by spruce plantations which are dominated for the whole area of the Čerchovský Les. Of prime importance are the new records of woodland species Vitrea diaphana as well as the records of Boreo-Alpine species Discus ruderatus, Vertigo substriata and Vertigo alpestris accompanied with montane to submontane species Causa holosericea and Vitrea subrimata.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012