Podrobnosti záznamu

Název
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
Autor
    Beran, L.
    Dvořák, L.
    Hlaváč, Jaroslav
    Horsák, M.
    Juřičková, L.
    Vrabec, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 145-166
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: RK01P03OMG004, GA MK
    Překlad názvu: Molluscs of the Český les Mts. - III. Kateřinská Kotlina and northern part of Čerchovský Les
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bivalvia
    Gastropoda
    Stagnicola fuscus
Klíčové slovo
    Čechy
    Čerchovského
    Českého
    III
    Kateřinská
    Kotlina
    Lesa
    Měkkýši
    Severní
    Západní
Abstrakt (česky)
   Na 50 lokalitách bylo zjištěno 84 druhů měkkýšů. Terestrické fauně dominují lesní společenstva s výskyty montánních a submontánních prvků jako boreoalpinské druhy Clausilia cruciata, Discus ruderatus, Vertigo substriata a Vertigo alpestris. Význačný je výskyt atlantického druhu Oxychilus alliarius. Plž Semilimax kotulae, typický pro montánní polohy, nebyl zjištěn, zatímco montánní druh Discus ruderatus byl nalezen na mnoha lokalitách v rozpětí nadmořských výšek 500-860 m n. m., resp. plž Clausilia cruciata na jedné lokalitě v nadmořské výšce 520 m.
Abstrakt (anglicky)
   Altogether 84 species were recorded at 50 selected localities. The terrestrial molluscan fauna is dominated by woodland communities with the presence of montane and submontane elements such as Boreo-Alpine species Clausilia cruciata, Discus ruderatus, Vertigo substriata, Vertigo alpestris. The record of Atlantic species Oxychilus alliarius has a particular importance. The snail Semilimax kotulae, typical of montane elevations was not recorded while Discus ruderatus was found at many localities of 500 to 860 m above sea level, respectively Clausilia cruciata occuring at one locality of 520 m a. s. l.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012