Podrobnosti záznamu

Název
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 105-112
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: RK01P03OMG004, GA MK
    Překlad názvu: Molluscs of the Nature Reserve of Městišťské Rokle in the Bohemian Forest (Czech Republic). - II. Malacocoenological revision
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bivalvia
    Gastropoda
    Macrogastra badia
Klíčové slovo
    Česká
    II
    Malakocenologický
    Měkkýši
    Městišťské
    Přírodní
    Republika
    Revizní
    Rezervace
    Rokle
    Šumavě
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Revizní malakocenologický výzkum ukázal na některé význačné rysy, co se týče potvrzení výskytu některých měkkýších druhů a dokumentace nově zjištěných ve srovnání s výzkumem v minulosti. Měkkýší fauna rezervace je reprezentována celkově 52 druhy. Rezervace Městišťské rokle jsou tímto malakologicky nejbohatším maloplošným chráněným územím v rámci CHKO a NP Šumava.
Abstrakt (anglicky)
   The malacocoenological revision has shown some important features in the case of confirmation some molluscan species and documenting of new ones in comparison with the research in past. Molluscan fauna of the Městišťské Rokle Nature Reserve consist of 52 species totally. The Městišťské Rokle Nature Reserve is the malacologicaly richest small scale area within the Šumava Protected Landscape Area and National Park.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012