Podrobnosti záznamu

Název
    Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie
Autor
    Pospíšilová, Jana
    Steinführer, A.
    Vaishar, Antonín
Konference
    "Na pomezí oborů". O interdisciplinární spolupráci národopisu s příbuznými společenskovědními obory (24.09.2008-25.09.2008 : Jindřichúv Hradec, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Národopisný věstník = Bulletin d'ethnographie
Svazek/č.
    26 / 68/, č. 1
Strany
    s. 45-57
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: City of Brno from the point of view of ethnology, geography and sociology
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
Předmětová kategorie
    Brno
    geography
    inner city
    postsocialism
    sociology
    urban ethnology
Klíčové slovo
    Brno
    Etnologie
    Geografie
    Město
    Pohledu
    Sociologie
Abstrakt (česky)
   Článek informuje o interdisciplinárním projektu conDENSE. Zabývá se výzkumem města, geografickými, socio-prostorovými a kulturními transformacemi Brna, přesněji vnitřním městem v období postsocialismu. Sleduje transformace v sousedských vztazích k bydlení v rámci změn ve vlastnictví. Zabývá se také nově vzniklými tzv. studentskými domácnostmi.
Abstrakt (anglicky)
   This paper informs an interdisciplinary project conDENSE. It deals with urban research, geographical, socie-spatial and cultural trancformations of Brno, namely of its inner city in the period of postsocialism. In traces transformations in the neighbourhood relations as well as changes in the relationship to dwellings, houses and their environs within the frame of the property changes. It also deals with newly established student households.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012