Podrobnosti záznamu

Název
    Macroscopic gustavite with variable ratio Bi/Sb frm Kutná Hora ore distric
Další názvy
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru