Podrobnosti záznamu

Název
    Mafic enclaves in granitoid rocks of the Tríbeč Mts., Western Carpathians: geochemistry and petrology
Údaj o odpovědnosti
    Igor Petrík, Igor Broska
Autor
    Broska, Igor
    Petrík, Igor
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 6
Strany
    p. 667-695
Rok
    1989
Poznámky
    7 obr., 1 foto, 2 tab. foto, 9 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie magmatických hornin
    hlubinné horniny "bez křemene" a foidů
    hlubinné horniny s křemenem
    jaderná pohoří
    xenolity (enklávy)
Klíčové slovo
    Carpathians
    Enclaves
    Geochemistry
    Granitoid
    Mafic
    Mts
    Petrology
    Rocks
    Tríbeč
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012