Podrobnosti záznamu

Název
    Mafic-felsic to mafic-ultramafic Early Palaeozoic magmatism of the West Sudetes (NE Bohemian Massif): the South Krkonoše Complex
Autor
    Fajst, Miroslav
    Kachlík, Václav
    Patočka, František
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zeitschrift für Geologische Wissenschaft
Svazek/č.
    Roč. 28, č. 1/2
Strany
    34
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Kachlík 2137
Klíčové slovo
    Bohemian
    Complex
    Early
    Krkonoše
    Mafic-felsic
    Mafic-ultramafic
    Magmatism
    Massif
    NE
    Palaeozoic
    South
    Sudetes
    West
Abstrakt (anglicky)
   The origins of the metaigneous suites of the South and East Krkonoše Complexes are related to the (a) laterally expanding and (b) linearly propagating rift arm developed in the West Sudetes in the Early Palaeozoic.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012