Podrobnosti záznamu

Název
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knizeci Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
Další názvy
    Magmatické stavby a vmístění durbachitového plutonu Knížecího stolce (Moldanubikum, Český masív): implikace pro středně-korové přepracování spodní kůry v středoevropských variscidách.
Autor
    Holub, František
    Nahodilová, Radmila
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    14
Rok
    2008
Výraz tezauru
    durbachite, emplacement, exhumation, granutlite, moldanubian unit, pluton
Klíčové slovo
    Bohemian
    Central
    Cone-sheet-bearing
    Crust
    Durbachitic
    Emplacement
    European
    Fabrics
    Granulitic
    Implications
    Knizeci
    Lower
    Magmatic
    Massif
    Mid-crustal
    Moldanubian
    Pluton
    Reworking
    Stolec
    Unit
    Variscides
Abstrakt (česky)
   Magmatické stavby a vmístění durbachitového plutonu Knížecího stolce (Moldanubikum, Český masív): implikace pro středně-korové přepracování spodní kůry v středoevropských variscidách.
Abstrakt (anglicky)
   Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knizeci Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014