Podrobnosti záznamu

Název
    Magmatic rock formations in the West Carpathians and their metamorphic effects
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Cambel
Autor
    Cambel, Bohuslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 2
Strany
    p. 131-139
Rok
    1989
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    551.2
Předmětová kategorie
    Metamorfismus ve vztahu k hlubinné stavbě
    Plutonismus ve vztahu k hlubinné stavbě
    Západokarpatská soustava
Klíčové slovo
    Carpathians
    Effects
    Formations
    Magmatic
    Metamorphic
    Rock
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012