Podrobnosti záznamu

Název
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons: evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
Další názvy
    Magmatický stoping jako významný proces vmístění variských plutonů
Autor
    Holub, František
    Kachlík, Václav
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 5
Strany
    18
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Emplacement, Magmatic stoping, Pluton, Variscides
Klíčové slovo
    Bohemian
    Central
    Complex
    Emplacement
    Evidence
    Important
    Magmatic
    Massif
    Mechanism
    Pendants
    Plutonic
    Plutons
    Roof
    Stoping
    Variscan
Abstrakt (česky)
   Magmatický stoping jako významný proces vmístění variských plutonů, který byl studován ve středočeském plutonu Českého masivu. Jedná se o rozsáhlý proces probíhající v období finálního formování plutonu.
Abstrakt (anglicky)
   The presence of numerous roof pendants, stoped blocks and discordant intrusive contacts suggests that magmatic stoping was a widespread, large-scale process during the final construction of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif. The measured total length of the discordant contacts that cut off the regional cleavage and were presumably formed by stoping corresponds to about half of all contacts with the upper-crustal host rocks.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014