Podrobnosti záznamu

Název
    Magmatic structures in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex, Bohemian Massif: evidence for localized multiphase flow and small-scale thermal-mechanical instabilities in a granitic magma chamber
Další názvy
    magmaticke struktury
Autor
    Klomínský, Josef
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Volcanology and Geothermal research
Svazek/č.
    Roč. 164, č. 4
Strany
    13
    14
Rok
    2007
Výraz tezauru
    granite
    magma chamber
    magma flow
    pluton
    schlieren
Klíčové slovo
    Bohemian
    Chamber
    Complex
    Evidence
    Flow
    Granitic
    Instabilities
    Krkonoše-Jizera
    Localized
    Magma
    Magmatic
    Massif
    Multiphase
    Plutonic
    Small-scale
    Structures
    Thermal-mechanical
Abstrakt (česky)
   magmaticke struktuy
Abstrakt (anglicky)
   magmatic structures

   The present paper examines magmatic structures in the Jizera and Liberec granites of the Krkonose-Jizera Plutonic Bohemian Massif The magmatic structures are here interpreted to preserve direct field evidence for highly localized magma and other processe
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014